(1)
Wajszczuk, J. Pojęcie nawiązania. Analiza Koncepcji Z. Klemensiewicza. Polonica 1982, 7, 67-84.