(1)
Siekierska, K. Porównania W „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego I W „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Polonica 1982, 7, 233-253.