(1)
Grochowski, M. Charakterystyka Semantyczna wyrażeń Wolitywnych. Polonica 1978, 4, 83-116.