(1)
Solecka, K. M. O Słowniku Syntaktyczno-Generatywnym czasowników Polskich. Polonica 1978, 4, 227-232.