(1)
Grzegorczykowa, R. O Generycznym u┼╝yciu Nazw. Polonica 1978, 4, 73-76.