(1)
Weaver, Z. Czasownik Przypominać I Relacja podobieństwa. Polonica 1978, 4, 155-161.