(1)
Laskowski, R. Struktury Fonotaktyczne. Polonica 1978, 4, 5-13.