(1)
Kreja, B. Z Zagadnień Struktury Polskich skrótowców. Polonica 1978, 4, 163-173.