(1)
Basara, A.; Falińska, B. Z Prac Nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977. Polonica 1978, 4, 219-225.