(1)
Kowalewska, J. Charakterystyka Semantyczna I Syntaktyczna Czasownika Szyć. Polonica 1978, 4, 137-153.