(1)
Raszewska-Żurek, B. Metaforyzacja wartości W Dawnej Polszczyźnie – konwencjonalność ujęć Na przykładzie Metafory POJĘCIE TO UBRANIE. Polonica 2019, 39, 29-43.