(1)
Okoniowa, J. Z Historii słowiańskich przyimków (dla, radi,gwoli). Polonica 1976, 2, 215-219.