(1)
Szymczak, M. Nazwy województw I Ich mieszkańców (na Podstawie podziału Administracyjnego Wprowadzonego W Polsce W Dniu 1 VI 1975 r.). Polonica 1976, 2, 239-246.