(1)
Filar, D. Agnieszka Gicala, Przekładanie Obrazu świata. Językowy Obraz świata W Teorii I Praktyce przekładu Artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, Ss. 225. Polonica 2019, 39, 243-246.