(1)
Dobaczewski, A. Czasowniki Percepcji Wzrokowej Z uzupełnieniem Propozycjonalnym (wstęp Do Analizy Semantycznej). Polonica 2001, 21, 51-68.