(1)
Górski, R. Kilka Uwag Na Temat Diatezy Biernej W języku Polskim I łacińskim W Aspekcie porównawczym. Polonica 2001, 21, 141-164.