(1)
Zbróg, P. Problemy Derywacji I Akomodacji W Skoordynowanych Frazach Z niepowtórzonym składnikiem. Polonica 2001, 21, 211-230.