(1)
Sieradzka-Baziur, B. Problemy Frazeologii Europejskiej IV. Polonica 2001, 21, 338-339.