(1)
Waniakowa, J. Na Marginesie Studium O Zmianach Fleksyjnych W języku Polskim. Polonica 2001, 21, 330-334.