(1)
Bobrowski, I. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 IV 2000 - 31 III 2002). Polonica 2001, 21, 341-342.