(1)
Nowak, E. Opis Semantyczny Analitycznych Konstrukcji Werbo-Nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających Wybrane Uczucia Pozytywne). Polonica 2001, 21, 25-50.