(1)
Maryn-Stachurska, D. N. O Znaczeniu Przedmiotowym I Metatekstowym Jednostek Normalny I Normalnie. Polonica 2019, 39, 179-191.