(1)
Grochowski, M. Andrzej Bogusławski — Uczony I Nauczyciel (w siedemdziesiątą Rocznicę Urodzin). Polonica 2001, 21, 5-10.