(1)
Węgrzynek, K. Własności Syntaktyczne leksemów Przymiotnikowych. Polonica 2000, 20, 161-170.