(1)
Menzel, T. Czynniki Strukturalne Jako Podstawa Rozwoju I Klasyfikacji Systemu Fleksji rzeczowników Polskich. Polonica 2000, 20, 253-270.