(1)
Stalmaszczyk, P. Pojęcie Predykacji składniowej W Gramatyce Generatywnej. Polonica 2000, 20, 23-36.