(1)
Zbróg, P. Akomodacje W Zdaniach Utworzonych Z Zastosowaniem Transformacji wycierającej zawierających W NP O Funkcji Podmiotowej Liczebnik Typu PIĘĆ. Polonica 2000, 20, 111-136.