(1)
Duraj-Nowosielska, I. Problemy Z Interpretacją Zdań podrzędnie złożonych Podmiotowych (układowych). Polonica 2000, 20, 203-232.