(1)
Komorowska, E. Miłość W Interpretacji Pragmalingwistycznej. Polonica 2000, 20, 299-312.