(1)
Żmigrodzki, P. Z Zagadnień składni wewnętrznej Polskich zwrotów Werbo-Nominalnych. Dystrybucja I Funkcje czasowników posiłkowych. Polonica 2000, 20, 83-100.