(1)
Węgiel, M. Opis Syntaktyczny przysłówka Na przykładzie Leksemu Daleko. Polonica 2000, 20, 171-186.