(1)
Menzel, T. Sympozjum „Przyimki W języku Polskim" (Oldenburg 8-11 Marca 2000). Polonica 2000, 20, 351-352.