(1)
Willim, E. Analiza ZestawieĊ„ Z Przymiotnikiem W Minimalistycznym Modelu Gramatyki Generatywnej. Polonica 2000, 20, 37-70.