(1)
Wojdak, P. Z Pogranicza odmienności I nieodmienności. Pojęcie Niezmorfologizowanej Kategorii Fleksyjnej I Leksemu Synkretycznego. Polonica 2000, 20, 233-252.