(1)
Michow, E. Polonica W bułgarskiej „Encyklopedii cyrylometodejskiej”. Polonica 2000, 20, 313-323.