(1)
Kowalik, K. Jan Grzenia, Słownik Nazw własnych. Ortografia, Wymowa, słowotwórstwo I Odmiana. Polonica 2000, 20, 342-348.