(1)
Witkoś, J. Program Minimalistyczny: Podstawowe założenia I przykłady Derywacji Zdań W języku. Polonica 2000, 20, 5-22.