(1)
Fedorowicz, A. Składniowy Opis spójnika współrzędnego Z Punktu Widzenia Gramatyki Generatywno-Transformacyjnej Na przykładzie spójnika I. Polonica 2000, 20, 187-202.