(1)
Deptuchowa, E. Viribus Unitis, Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej W 75-Lecie Urodzin. Polonica 2000, 20, 333-337.