(1)
Bobrowski, I. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres I VI 1998-31 III 2000). Polonica 2000, 20, 353-354.