(1)
Czamara, A. Wartościujący Akt Illokucyjny. Polonica 1997, 18, 169-174.