(1)
Bobrowski, I. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 IV 1995 - 30 VI 1996). Polonica 1997, 18, 247.