(1)
Jachimczak, V. B. Magierowa, A Kroh, Prywatny Leksykon współczesnej Polszczyzny (zeszyt Zerowy). Polonica 1997, 18, 237-239.