(1)
Weyssenhoff-Brożkowa, K. Frazeologia Staropolska W Szacie łacińskiej. Polonica 1997, 18, 175-182.