(1)
Szumińska, B. Relacje Semantyczne między Ledwie a Omal Nie. Polonica 1997, 18, 141-146.