(1)
Węgiel, M. Maciej Grochowski, Konwencje Semantyczne a Definiowanie wyrażeń językowych. Polonica 1995, 17, 214-217.