(1)
Bera, M. Konferencja Naukowa Na Temat wyrażeń Funkcyjnych (Toruń, 21-23 X 1993). Polonica 1995, 17, 269-274.