(1)
Bobrowski, I. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 I 1993 - 31 III 1995). Polonica 1995, 17, 275.