(1)
Nykiel-Herbert, B. Jeszcze Raz O Uniwerbizacji. Polonica 1989, 14, 193-201.