(1)
Morawski, W. Problematyka Adaptacji Paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów Angielskich W języku Polskich emigrantów W Stanach Zjednoczonych I W Kanadzie. Polonica 1989, 14, 157-166.